1. Spiralformer

"Spiralformer" är tillverkad av 520 ton Ljusdalsgranit, hämtad från det som en gång utgjorde grunden i kasernerna vid Hybosågen. Diameter på konstverket är 24 meter. Från första till sista stenen är avståndet 112 meter.

Tanken är att detta gigantiska konstverk ska ge historiska associationer. Platsen ges värdighet, ny dignitet och tyngd. Materialspråket knyter an till stenkistorna i älven, minnen från flottningsepoken och stenmurarna kring kyrkan.

"Spiralformer" uppfördes i samband med Konstprojekt Ljusdal "Ge uttryck åt Ljusdal".

Konstnär: Sture Collin
Plats: Stavsäter, vid Ljusdals infart
År: 1990