Klart vilka aktörer som tilldelas bygdemedel från vindparkerna i Ljusdals kommun

Under onsdagen har beslut fattats om vilka aktörer som tilldelas 2024 års bygdemedel från vindparkerna Högkölen, Våsberget och Sörby.

Varje år kan föreningar och andra aktörer ansöka om bygdemedel, pengar, från vindkraftsbolagen som en kompensation för att de nyttjar naturtillgångar i kommunen. Pengarna som tilldelas ska användas till att främja bygdens utveckling och vara till nytta för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

De ansökningar som kommer in för vindparkerna Högkölen, Våsberget och Sörby bereds av Färilarådet, Ramsjö bygderåd och Järvsörådet innan beslut om tilldelning tas av kommunstyrelsen. De ansökningar som kommer in för Svartvallsbergets vindpark bereds och beslutas av styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftfond, som i år valt att inte bevilja några ansökningar.

Den totala summan pengar som varje vindpark tilldelar aktörerna bygger på andelen producerad el.

De ansökningar/aktörer som inte finns med i listan har avslagits.