Tilldelning av bygdemedel 2020

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Svartvallsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Färilarevyn

Inköp av fyra stycken trådlösa mikrofoner.

11 632 kr

Skästra byaförening

Byggnation/färdigställande av eldpallkoja.

11 632 kr

Järvsö fiskevårdsförening

Inköp av mellanljusnanöring för utplantering i Långtjärn och Myting vid Svartvallsparken.

10 000 kr

Sörby

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Järvsö Hembygdsförening

Bok om fäbodliv.

25 000 kr

Järvsö Rotary

Inköp av julgransbelysning vid utsiktspunkt Öjeberget.

9 910 kr

JärvsöRådet - Torön

Byggnation av tak och inglasning av uterum på Toröns restaurang.

125 000 kr

JärvsöRådet - Isleden

Inköp av inventarier till Isleden Järvsö.

10 000 kr

Skålbo Rossla Skridsvik bygdegårdsförening

Byggnation av utegym/hinderbana på Skålbo bygdegård.

20 000 kr

Skästra byaförening

Byggnation av eldpallkoja i Skästra by.

20 000 kr

Säljesta byaorkester

Berättarkonsert om Säljesta.

25 000 kr

Train2Lead AB

Skyltning av cykelled Järvsö - Orbaden via Undersvik.

35 000 kr

Järvsö Bergcykelklubb

Färdigställande av Järvsö Skills Park etapp 1 med vattenfontän, grillplats, bänkar, bord samt verktygsställ.

100 000 kr

Föränge-Sanna-Vik Byalag

Byte av bryggor vid Sannabadet.

31 000 kr

Harsa fastighetsägarförening

Upprustning av Hälsingeleden i anslutning till Harsa.

25 000 kr

Järvsö Arena AB

Borrning samt inköp och installation av bergvärmepump.

100 000 kr

Järvsö Bollklubb

Inköp och uppförande av inhägnad av Sågvallen, sarg till 7-8-åringar samt fotbollsmål till de yngsta.

46 000 kr

Järvsö Båtklubb

Inköp, upprustning och flytt av bryggor till Torön och Långön.

30 000 kr

Våsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ramsjö Skoterklubb

Inköp av snöskoter och ledsladd för skötsel av skoterleder.

35 000 kr

Ramsjö Byaråd Ekonomiska förening

Underhåll av drivmedelsanläggning.

100 000 kr

Högkölen

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Färila IF

Renovering av föreningens dansbana.

106 000 kr

Norra Veckebo Byaförening

Inköp av träningsutrustning till samlingslokal.

80 000 kr

Maria Dansdotter

Samla in information och bygga upp arkiv om Per Wassbergs liv och skapande.

8 000 kr

Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag

Renovering av Färila Elektriska kraftstation.

75 000 kr

Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag

Renovering av arbetsbod till Kulturvagnen.

10 000 kr