Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Lägesrapport 2020-04-03, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  03 apr 2020
 • Varuförsörjning vid coronakrisen

  Hur får jag hem mat, medicin och andra förnödenheter om jag tillhör en riskgrupp eller isolerad på grund av smittorisk?
  03 apr 2020
 • Rättelse om tillgången till allmänna handlingar i Kommunhuset

  Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går fortfarande att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.
  03 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-02, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  02 apr 2020
 • Rättelse från Ljusdalshem om besök på trygghetsboenden

  Ljusdalhem har ändrat sitt tidigare beslut om besöksförbud på kommuens fyra trygghetsboenden.
  02 apr 2020
 • Biträdande kommunchef kliver in som stabs- och kommunchef

  Biträdande kommunchef Mikael Björk kommer från och med den 2 april 2020 kliva in som stabs- och kommunchef i Ljusdals kommun, efter att ordinarie kommunchef Nicklas Bremefors uppvisar symptom på covid-19 och själv har valt att sätta sig i karantän.
  02 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-01, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  01 apr 2020
 • Kommunen utökar hemsändningsbidragen

  Ljusdals kommun har beslutat om en tillfällig utökning av så kallade hemsändningsbidrag, ett bidrag som normalt kan sökas av butiker på glesbygden för hemsändning av dagligvaror.
  01 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.
  01 apr 2020