Tilldelning av bygdemedel 2024

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en ekonomisk kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Svartvallsberget (ingen tilldelning 2024)

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Sörby

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Svedbovallen (arrendatorn)

Material för att stängsla in kor.

20.000 kr

Harsa fastighetsägareförening

Upprätta en bouleplan.

30.000 kr

Järvsö skoterklubb

Inköp av ny skoter till ledunderhåll.

75.000 kr

Ensemble Yria

Förskoleföreställning.

20.000 kr

Sanna samfällighetsförening

Picnicbord

5.980 kr

Internationella kvinnoföreningen

Dator/telefon.

10.000 kr

Järvsö brukshundklubb

Förråd.

25.000 kr

Järvsö hembygdsförening

Renovering av hembygdsgården - renoveringsetapp

100.000 kr

Järvsö fiskevårdsförening

Ny brygga

55.000 kr

Upp på botten

Ljud, ljus och material.

50.000 kr

PRO Järvsö

Underhåll av bygdegård.

20.000 kr

Föränge-Sanna-Vik byalag

Upprustning av stranden.

50.000 kr

Järvsö ridsportklubb

Avslutningsmiddag.

8.750 kr

Järvsörådet (ungdomsdelaktighet)

Projekt om ungdomsdelaktighet.

64.000 kr

Konst i Hälsingland

Konstvandring.

50.000 kr

Västra Hälsinglands slöjdförening

Foton.

25.500 kr

Skålbo-Rossla-Skridsvik

Elrenovering.

20.000 kr

Järvsö IF (Jarse skiteam)

Verksamhet.

100.000kr

Våsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ramsjö sportklubb

Luftvärmepump.

28.000 kr

Byarådet

Renovering av andelstvättstugan i Holmsveden.

9.000 kr

Byarådet

Röjning och informationsskyltar vid flottningsleden längs Enån.

20.000 kr

Högkölen

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Färila hembygdsförening

Etapp av renovering av Färila hembygdsgård (brokvist).

86.000 kr

Färila idrottsförening

Byta/reparera staket mot älven.

30.000 kr

Färilarådet

Årets karneval/marknad.

20.000 kr

Korskrogens idrottsklubb

Inköp och installation av hjärtstartare.

15.000 kr

Näsbergs fritidsklubb

Målning av Näsbergs skola.

40.000 kr

Öcken kulturförening

Tillverkning av flexibel scen för teater och konserter.

60.000 kr

Ygs bygdegårdsförening

Tillbyggnad av förråd.

80.000 kr