Tilldelning av bygdemedel 2021

Bygdemedel från vindkraft är pengar som vindkraftsbolagen tilldelar föreningar och andra aktörer som på olika sätt ska användas för att utveckla den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Beslut om tilldelning för Svartvallsbergets vindpark har beslutats av styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftfond den 26 april 2021. Beslut om tilldening för vindparkerna Sörby, Våsberget och Högkölen har beretts av Färilarådet, Ramsjö bygderåd och Järvsörådet innan beslut fattades av kommunstyrelsen den 6 maj 2021. Besluten är giltiga när protokollen justerats och vunnit laga kraft.

Svartvallsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Boda bygdegårdsförening

Ny luftvärmepump

20 000 kr

Sjövästa bygdegårdsförening

Rustning av brygga och strand

9 600 kr

Björken/Lintjärns intresseförening...

Vindskydd vid Mytingen

6 115 kr

Sörby

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Bilda Mitt/Folkungar

Utrustning av scen Lilla Teatern

24 960 kr

Harsa Fastighetsägarförening

Rustning längs Hälsingeleden

25 000 kr

Järvsö Allmänna Schacksällskap

Schackutrustning

5 000 kr

Järvsö-Sörby viltområdesförening

Upprustning av skjutbana

20 000 kr

Järvsö hembygdsförening

Fastbandhage Harsens fäbod

25 000 kr

Järvsö Båtklubb

Bryggor

4 000 kr

Skästra byaförening

Skästra eldpallkoja

10 000 kr

Järvsö Arena AB

Energieffektivisering

100 000 kr

Järvsö hembygdsförening

Upprustning av hembygdsgården

150 000 kr

Järvsö fiskevårdsområdesförening

Byte av brygga i Kramstatjärn

100 000 kr

Skogens bygdegårdsförening

Reparation av entrébyggnad

20 000 kr

Upp på botten ekonomisk förening

Konstnärsmaterial, verktyg

35 000 kr

Järvsö Jakt och Sportskytteklubb

Elektroniskt markeringssystem

50 000 kr

Järvsö BK

Fotbollsmål

35 000 kr

Våsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ramsjö Sportklubb

Målning av klubbhus

20 000 kr

Ramsjö Sportklubb

Portabel toalett

17 000 kr

Ramsjö bygderåd ek för

Underhåll av vandringsleder

14 000 kr

Ramsjö bygderåd ek för

Inköp av snöslunga

28 900 kr

Ramsjö bygderåd ek för

Renovering av Holmsvedens andelstvättstuga

15 000 kr

Ramsjö Livs AB

Utbyte av kyldiskar

60 000 kr

Ramsjö Livs AB

Ny tillgänglig entré till butiken

55 000 kr

Högkölen

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Näsbergs Fritidsklubb

Bord/bänkar till Finnsjön

16 800 kr

Lillskogs skolhus/privatperson

Restaurering av kallfarstu

20 000 kr

Färila hembygdsförening

Etapp av fasadrenovering

96 000 kr

Färila IF

Ny latrinbrunn på campingen

35 000 kr

Färila fiskevårdsområdesförening

Upprustning vid Skålsjön

48 000 kr

Lillskogs vägsamfällighetsförening

Bänkar/bord till rastplatser

8 400 kr

Ygs bygdegårdsförening

Elsäkring av samlingslokal

78 000 kr

Öjung-Lillskogs fiskevårdsområde

Stig för funktionshindrade

15 000 kr

Färila-Revyn

Trådlösa mikrofoner

15 000 kr

Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag

Samlingsplatser för byborna

10 000 kr

Södra Veckebo fritidsförening

Fönsterbyte fritidslokal

60 000 kr