Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Uppdatering IT-miljö

  Under vecka 19 kommer IT-enheten att förbättra IT-miljön med ny hårdvara. Onsdag kväll 6 maj kl 18-20 kommer bytet att ske och under tiden kan det förekomma vissa driftstörning i nätverket/internet för kommunen.
  30 apr 2020
 • 25 ledamöter vid kommunfullmäktige den 4 maj

  En frivillig överenskommelse har ingåtts mellan partierna gällande kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj. Enligt överenskommelsen ska 25 av 41 ledamöter närvara. Överenskommelsen gäller enbart sammanträdet den 4 maj.
  30 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 10: Minskad ojämlikhet

  Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.
  29 apr 2020
 • Om coronaviruset för dig som är barn eller ungdom

  Just nu är det mycket som inte är som vanligt på grund av det nya coronaviruset. Ingen vet när allt blir lugnare, men det kommer inte alltid att vara som det är just nu. Hela världen jobbar hårt för att få stopp på smittan.
  28 apr 2020
 • Kommunfullmäktiges sammanträde skjuts fram till måndag 4 maj

  För att minska smittspridning av Covid-19 hade kommunfullmäktiges partier inför kvällens sammanträde enats om att närvara med hälften av sina ledamöter. Det innebar att 21 av 41 ledamöter skulle närvara.
  27 apr 2020
 • Valborg blir lite annorlunda i år

  På grund av coronapandemin kommer årets valborgsmässoafton att bli annorlunda jämfört med tidigare år. För att fortsatt bromsa smittspridningen av covid-19 måste vi alla hjälpas åt, även under vårens olika firanden såsom valborg.
  27 apr 2020
 • Inga garantier till kunder med omsorgsinsatser som tillfälligt vistas i Ljusdals kommun

  Ett vanligt år skulle vi i kommunen just nu göra oss beredda för att välkomna våra sommargäster. Men i år uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att tänka igenom sina inrikesresor, som en åtgärd för att förhindra smittspridning i landet.
  24 apr 2020
 • Källbackaserveringen börjar sälja matlådor

  Från och med måndag 27 april säljer Källbackaserveringen på Doktorsgatan i Ljusdal matlådor. Serveringen inomhus är fortsatt stängd och all försäljning sker utomhus på Källbackas innergård.
  23 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
  22 apr 2020
 • Utökad statistikservice från Region Gävleborg

  Region Gävleborgs statistik angående covid-19-läget i länet har från och med vecka 17 utökats med bland annat kön och åldersgrupp när det gäller smittade och avlidna i covid-19.
  21 apr 2020
 • Butik UNIK öppnar igen

  Måndag 20 april öppnar butik UNIK efter att har hållit stängt en tid. Butik UNIK finns på Södra Järnvägsgatan i Ljusdal och är en second hand-butik som återvinner och säljer möbler, husgeråd, cyklar, heminredning med mera.
  17 apr 2020
 • Ljusdals kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter

  För att undvika smittspridning av covid-19 har de politiska partierna som finns representerade i Ljusdals kommunfullmäktige, KF, enats om att närvara med hälften av sina ledamöter vid KF:s sammanträde den 27 april.
  16 apr 2020
 • Familjeteamet har öppet igen

  Familjeteamet på Hotellgatan 20 i Ljusdal har åter öppet för besökare efter en tids stängning på grund av samhällsspridningen av covid-19.
  15 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och en inkomst som går att leva på. Det eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt.
  15 apr 2020
 • Kommunchefen tillbaka som stabschef

  Kommunchef Nicklas Bremefors är åter i tjänst efter en frivillig hemkarantän sedan början av april då han uppvisade covid-19-liknande symtom.
  15 apr 2020
 • Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden
  Margareta och Harry Schölins Minne

  I enlighet med testamentet skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för heltidsstudier på högskole- eller universitetsnivå efter gymnasieskolan.
  15 apr 2020
 • Information och stöd när en anhörig har avlidit av covid-19

  Krisinfomation.se har sammanställt information om sådant som är bra att tänka på när en anhörig befinner sig i livets slutskede eller har avlidit under coronasmittan.
  08 apr 2020
 • Föranmäl din majbrasa

  Om du planerar att tända en majbrasa på Valborgs­mässoafton är det viktigt att du i förväg informerar räddningstjänsten.
  08 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla

  Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.
  08 apr 2020
 • Kulturskapare i Gävleborg tilldelas uppdrag

  Kultur Gävleborg, en avdelning inom Region Gävleborg, tilldelar 30 kulturskapare verksamma i Gävleborgs län särskilda uppdrag under våren 2020.
  08 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-07, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  07 apr 2020
 • Boka ditt besök hos IFO och flyktingenheten

  För att kunna hjälpa på bästa sätt och samtidigt undvika spridningen av covid-19, tar individ- och familjeomsorgen (IFO) och flyktingenheten enbart emot bokade besök.
  07 apr 2020
 • Uttalande från Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande

  Ljusdal och Sverige befinner sig i ett allvarligt läge och risken att smittas av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är mycket stor. Pandemins verkningar utgör ett hot mot hela samhället.
  06 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-06, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  06 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-03, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  03 apr 2020
 • Varuförsörjning vid coronakrisen

  Hur får jag hem mat, medicin och andra förnödenheter om jag tillhör en riskgrupp eller isolerad på grund av smittorisk?
  03 apr 2020
 • Rättelse om tillgången till allmänna handlingar i Kommunhuset

  Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går fortfarande att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.
  03 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-02, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  02 apr 2020
 • Rättelse från Ljusdalshem om besök på trygghetsboenden

  Ljusdalhem har ändrat sitt tidigare beslut om besöksförbud på kommuens fyra trygghetsboenden.
  02 apr 2020
 • Biträdande kommunchef kliver in som stabs- och kommunchef

  Biträdande kommunchef Mikael Björk kommer från och med den 2 april 2020 kliva in som stabs- och kommunchef i Ljusdals kommun, efter att ordinarie kommunchef Nicklas Bremefors uppvisar symptom på covid-19 och själv har valt att sätta sig i karantän.
  02 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-01, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  01 apr 2020
 • Kommunen utökar hemsändningsbidragen

  Ljusdals kommun har beslutat om en tillfällig utökning av så kallade hemsändningsbidrag, ett bidrag som normalt kan sökas av butiker på glesbygden för hemsändning av dagligvaror.
  01 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.
  01 apr 2020