Agenda 2030, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Ljusdals kommun har under detta mål en viktig uppgift i att främja företagande och nyföretagande i sitt stöd till det lokala näringslivet.

Infrastruktur är distribution av olika tjänster och resurser i ett samhälle. Vägar, tågspår, elnät och avlopp är exempel på delar av den fysiska infrastrukturen. Skolor och sjukhus är exempel på den sociala infrastrukturen. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för framgångsrika samhällen. Sverige har en väl utbyggd infrastruktur och har länge verkat för hållbar industri.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning.

Ekonomisk tillväxt kan ses som ett sätt att tillföra samhället de resurser som behövs för att genomföra de globala målen. Tillväxt är en viktig del under mål 9, men det är viktigt att komma ihåg att de nyckelord som måste leda tillväxten är hållbarhet och inkludering.

Mål 9 har åtta delmål. Enligt delmål 9.4 ska infrastrukturen och industrin till år 2030 rustas upp och anpassas för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 9

  • Skänk bort dina gamla fungerande tekniska prylar och se till att de återanvänds.
  • Använd din teknikkunskap. Oavsett om det är att hjälpa en organisation med deras hemsida eller skapa en film om ett problem du är passionerad för. Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de globala målen.