Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Nationellt besöksförbud på alla äldreboenden från 1 april

  Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på alla Sveriges äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Beslutet träder ikraft den 1 april.
  31 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-31, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  31 mar 2020
 • Kommunhusets reception och huvudbiblioteket minskar öppettiderna

  Från och med 1 april och tills vidare håller receptionen i Kommunhuset i Ljusdal öppet på vardagar klockan 08:00 - 16:00. Lunchstängt mellan klockan 12:00 och 13:00.
  31 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-30, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  30 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-27, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  27 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-26, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen eller externa aktörer vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  26 mar 2020
 • Information till föreningar med anledning av coronaviruset

  Just nu kommer det många frågor och funderingar från föreningslivet med anledning av coronaviruset. Fritidsenheten svarar på några av de vanligaste frågorna.
  26 mar 2020
 • Skicka in din nominering till vårt kulturstipendium

  Det är hög tid att nominera den person, organisation eller sammanslutning du tycker borde få Ljusdals kommuns kulturstipendium. Stipendiet, som delas ut årligen, omfattar 25 000 kronor.
  25 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-25, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen eller externa aktörer vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas. Lägesrapporten publiceras varje vardag och, om behov uppstår, även helgdagar.
  25 mar 2020
 • Agenda 2030, mål 5: Jämställdhet

  Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Jämställdhet uppnås när alla, oavsett kön, har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig liksom det är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.
  25 mar 2020
 • Är du utsatt för våld och behöver stöd eller hjälp?

  Hemmet ska vara en trygg plats men för de som är utsatta för våld i nära relationer är hemmet oftast den farligaste platsen. Isolering, ekonomisk kris och oro kan trigga igång våld. Karantän i hemmet med en våldsam partner kan också vara farligt.
  25 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-24, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen eller externa aktörer vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas. Lägesrapporten publiceras varje vardag och, om behov uppstår, även helgdagar.
  24 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-23, covid-19

  Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  23 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-20, covid-19

  Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  20 mar 2020
 • Handlingsplan vid epidemi/pandemi

  Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun följer riktlinjer från folkhälsomyndigheten, regeringen och skolverket. Tar regeringen beslut om att stänga förskolor och/eller skolor kommer Ljusdals kommun givetvis att följa dessa. 
  19 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-19, covid-19

  Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  19 mar 2020
 • Information om hygien vid coronautbrott till livsmedelsbutiker

  På grund av corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen så vill vi på Miljöenheten ge lite tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker.
  19 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-18, covid-19

  Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  18 mar 2020
 • Agenda 2030, mål 4: God utbildning för alla

  Utbildning är en mänsklig rättighet och en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Alla har rätt till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning.
  18 mar 2020
 • Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars är inställt

  Beslutet att ställa in sammanträdet har tagits av kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) i samråd med vice ordförande Tommy Olsson (C) och andre vice ordförande Annelie Wallberg (S).
  18 mar 2020
 • Avsiktsförklaring för hållbar besöksnäring

  En avsiktsförklaring för hur besöksnäringen i kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt utgörs av ett så kallat Green Team och antagande av en hållbarhetspolicy.
  18 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-17, covid-19

  Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  17 mar 2020
 • Distansundervisning på Slottegymnasiet och Komvux

  Slottegymnasiet samt Komvux flyttar undervisningen –
  stor del av studierna sker på distans efter regeringens rekommendation

  17 mar 2020
 • Krisledningsnämnden antar krisplan, delegerar till kommunchef

  Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) beslutade i samråd med kommunchef Nicklas Bremefors att ställa in kommunstyrelsens sammanträde och sammankallade istället kommunens krisledningsnämnd.
  17 mar 2020
 • Dags att söka feriejobb

  Du som går på gymnasiet åk 1 eller åk 2 och är folkbokförd i Ljusdals kommun har möjlighet att söka feriejobb i kommunens olika arbetsställen.
  17 mar 2020
 • Utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars är inställt

  Utbildningsnämndens ordförande Stina Bohlin (S) har beslutat att nämndens sammanträde den 19 mars ställs in.
  17 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-16, covid-19

  Varje vardag, samt helger om behov uppstår, publicerar Ljusdals kommun en sammanfattande lägesrapport av de åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att coronavirussjukdomen covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  16 mar 2020
 • Från Region Gävleborg: Elever och personal på Bromangymnasiet uppmanas stanna hemma

  Smittskyddsläkaren uppmanar nu samtliga elever och personal på Bromangymnasiet i Hudiksvalls kommun att hålla sig hemma. Med anledning av det har Hudiksvalls kommun beslutat att hålla skolan stängd.
  16 mar 2020
 • Vandrarhem startas upp

  Den 1 april 2020 startar Hantverkargårdens dagliga verksamhet upp Vandrarhemmet på Badhusgatan 4 i Ljusdal.
  16 mar 2020
 • Samrådsmöten om Öjeberget är inställda

  De planerade samrådsmötena den 16 mars och 1 april, beträffande fördjupad översiktsplan för Öjeberget, är inställda.
  16 mar 2020
 • Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars är inställt

  Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) har i samråd med kommunchef Nicklas Bremefors beslutat att ställa in kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 17 mars.
  13 mar 2020
 • Lägesrapport 2020-03-13 Covid-19

  En sammanfattning av de åtgärder som kan påverka dig som invånare i kommunen.
  13 mar 2020
 • Fiskevårdsplan Voxnan

  Fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun antogs av kommunstyrelsen den 12 mars.
  13 mar 2020
 • Agenda 2030, mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Mål 3 handlar om att alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen - oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning - ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har avgörande betydelse för våra möjligheter att klara skola, arbete, försörjning och att bidra till vårt samhälles hållbara utveckling.
  11 mar 2020
 • Nya åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - samt Socialstyrelsens uppmaning att vidta särskilda åtgärder för att skydda riskgrupper har Ljusdals kommuns krisledningsstab, i samråd med centrala samverkansgruppen och Lärarnas Riksförbund, beslutat följande:
  11 mar 2020
 • Ungdomsidrottare och ungdomsledare får stipendium

  Tindra Olows, alpin åkare i Järvsö IF och Freweyni Tewelde fotbollsspelare i Ljusdals IF, tilldelas Ljusdals kommuns ungdomsidrottsstipendium 2019. Anders Bergström och Erik Hjelm, båda ungdomsledare i innebandyklubben IK Ljusdal, tilldelas Ljusdals kommuns ungdomsledarstipendium 2019.
  10 mar 2020
 • Grönyta blir Rehnströmska parken

  Grönytan mellan Hantverkargården och polishuset i centrala Ljusdal har getts namnet Rehnströmska parken. Så beslutade samhällsservicenämnden den 10 mars.
  10 mar 2020
 • Övergångsställe vid Verkstadsskolevägen-Enbergsgatan

  Samhällsservicenämnden beslutade den 10 mars att en lämplig plats för övergångsställe längs Verkstadsskolevägen i Ljusdal ska utredas.
  10 mar 2020
 • Kostnadsfri utbildning för vårdnadshavare

  Ljusdals kommun erbjuder kostnadsfri utbildning för vårdnadshavare som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.
  09 mar 2020
 • Covid-19: Region Gävleborg testar provtagningstält

  I dag fredag testar Region Gävleborg ett tält för att se hur väl det skulle kunna fungera för provtagning av coronavirus.
  06 mar 2020
 • Region Gävleborg: Bekräftade fall av covid-19 i Gävleborg

  Provsvar visar att två personer i Gävleborg bär på det nya coronaviruset. Personerna har smittats under vistelse i norra Italien.
  06 mar 2020
 • Agenda 2030, mål 2: Ingen hunger

  Mål 2 handlar om att avskaffa hunger. Alla människor ska få äta sig mätta och få bra och näringsriktig mat året om. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk.
  04 mar 2020
 • Välkommen till diskussion om utveckling av Öjeberget

  Samhällsserviceförvaltningen bjuder in alla intresserade till samrådsmöte om Öjebergets framtida utveckling.

  02 mar 2020