Studiebesök

Många gör studiebesök på Räddningstjänsten, det kan vara ett studiebesök med jobbet, skolan eller någon förening. Vid ett föreningsmöte eller en arbetsplatsträff kan räddningstjänsten komma för att informera om brandskydd eller allmänt om skydd mot olyckor.