Heta Arbeten

Arbeten med verktyg som alstrar hög värme, till exempel svets- och skärarbeten eller andra snabbgående verktyg som vinkelkapar, kallas Heta Arbeten.

För att få utföra ett hett arbete av tillfällig art i en miljö med risk för brand krävs, enligt försäkringsvillkoren, utbildning och certifiering för uppgiften. Även den som är tillståndsansvarig eller brandvakt ska ha motsvarande utbildning.

Efter genomgången utbildning genomföra ett kunskapstest/ certifiering via internet. Den kan genomföras på en dator, smartphone eller en läsplatta. Du som har egen utrustning ombeds ta med denna till utbildningtillfället.

Plats: Brandstationen i Ljusdal, Molinsgatan 2

Tid: 8-15

Fika, lunch och kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Anmälan ska göras på Brandskyddsföreningens utbildningssida, via denna länk:

Om det inte fungerar så hjälper vi dig. Vid frågor och funderingar, ring expeditionen, 0651-180 23.

Kursledare

Peter Nystedt
0651-180 21