Sjukvårdsutbildningar

  • Vuxen (HLR) Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
  • Barn (HLR) Hjärt-lungräddning
  • Första hjälpen (L-ABC)

Vi hjälper till att ordna den utbildning som passar dig.