Årskurs 5

Enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor ska Räddnings­tjänsten regelbundet erbjuda kommunens femte­klasser utbildning i grundläggande brandskydd, som består av en timmes teori och en timmes praktik.

Ni kommer till oss på brandstationen eller så kommer vi till er.