Zätavägen i Ljusdal

På denna lekplats kan barnen leka bland bokstäver och andra pedagogiska lekredskap. Rutsch från kulle som också fungerar som pulkabacke på vintern. Ibland spolas även en isbana upp av de boende. Rustad 2013.

Kontakta oss

Anders Berg
0651-183 47
anders.berg@ljusdal.se

Anneli Westerlund
0651-181 25
076-787 42 03
anneli.westerlund@ljusdal.se