Östernäs i Ljusdal

Detta parkområde anlades 2013-2015, med möjlighet till många aktiviteter. Här finns lek på gummiyta med god tillgänglighet, utegym intill lekplatsen, badplats med toalett och omklädningsrum (öppet maj-september) samt boule och beachvolley. En betongpark för skateboard och cyklar står nu färdig och lockande. Redan under sommaren 2015 iordningställdes en cykelbana i jord med pump track och hopp.