Kärleksudden i Ljusdal

Denna udde ut mot Kyrksjön är en del av det system av parkytor som omger Kyrksjön i Ljusdal. Här finns grillplats och sittmöbler, brygga och gångar i grus. Parken är ett populärt ställe att ha picknick på.

Kontakta oss

Anders Berg
0651-183 47
anders.berg@ljusdal.se

Anneli Westerlund
0651-181 25
076-787 42 03
anneli.westerlund@ljusdal.se