Signeulparken i Ljusdal

Ursprungligen ritades parken av Julius Andersson, trädgårdsmästare verksam i Ljusdal i början av 1900-talet. Den byggdes 1911 med ett system av gångar som finns kvar än idag. Parken genomgick en renovering 2010 då den även fick sitt namn. Signeul är en släkt med gamla anor i Ljusdal. Här finns en berså, boulebana och vackra perenna planteringar.