Tjock Anders i Ljusdal

Lekplats vid Tjock-Anders

Lekplatsen ligger i skogsbrynet och innehåller både klätter­ställning, gungor och sandlåda. Inne i skogen finns fler naturliga lekmiljöer. En upprustning skedde under sommaren 2018. Då tillkom en liten hinderbana, några olika djur samt häxan med sitt fina hus.

Kontakta oss

Anders Berg
0651-183 47
anders.berg@ljusdal.se

Anneli Westerlund
0651-181 25
anneli.westerlund@ljusdal.se