Tjock Anders i Ljusdal

Lekplats vid Tjock-Anders

Lekplatsen ligger i skogsbrynet och innehåller både klätter­ställning, gungor och sandlåda. Inne i skogen finns fler naturliga lekmiljöer. En upprustning skedde under sommaren 2018. Då tillkom en liten hinderbana, några olika djur samt häxan med sitt fina hus.

Kontakta oss

Emma Nordebo Snygg
0651-183 47
emma.nordebo@ljusdal.se

Anneli Westerlund
0651-181 25
076-787 42 03
anneli.westerlund@ljusdal.se