Vägbelysning

Kommunal vägbelysning

På kommunala gator samt på vissa statliga vägar äger och driftar Ljusdals kommun vägbelysningen. En policy har antagits av kommunfullmäktige för hantering av vägbelysningsfrågor.

Felanmälan

Fyll i formuläret på sidan Felanmälan.

Enskild vägbelysning

För dig med enskild vägbelysning finns kommunalt bidrag att söka.

Kontakt

Fredrik Holmström
0651-182 89

gatapark@ljusdal.se