Gator och underhåll

Gatapark ansvarar för drift och underhåll för vägar och gator där kommunen är väghållare.

Mål för Gatapark:

  • Underhålla gator och vägar så att dessa håller acceptabel nivå.
  • Underhålla skyltar och vägmärken så att trafikanterna kan färdas på ett säkert sätt.

Gatu- och parkchef

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Upplysningar

Ring Gatapark, så svarar vi på dina frågor.

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Relaterade sidor