Sandupptagning

Varje vår sopas våra gator rena från den sand som lagts ut under vintern.

När sker sandupptagning?

Sandupptagningen brukar påbörjas i slutet av april. Gatan vattenbegjutes för att damning ska undvikas och sanden tas upp med hjälp av borstar som sitter på en lastbil eller traktor.

Vi har även en mindre sopmaskin som kör på torg- och gångytor. Sanden lagras sedan under sommaren så att solljuset bryter ner den lilla mängd föroreningar som den innehåller. Sedan återvinns sanden som fyllnadsmaterial i vägar.

Gator och vägar sopas rena från sand i samband med sandupptagningen på våren. Därefter sker endast städning vid behov. Ser du glas på gata, gång- och cykelväg eller trottoar, ring 0651-100 44 och rapportera.

Gång- och cykelvägarna längs riksvägarna driftas och underhålls av Trafikverket. Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan kan du ringa 0771-921 921.

Driftansvarig Gatapark

Anders Andersson
0651-182 76
gatapark@ljusdal.se