Sandupptagning

Varje vår sopas våra gator rena från den sand som lagts ut under vintern för att motverka halka.

När sker sandupptagning?

Sandsopning brukar påbörjas i slutet av april. Gatan vattenbegjutes för att damning ska undvikas och sanden tas upp med hjälp av borstar som sitter på en lastbil eller traktor.

Vi har även en mindre sopmaskin som kör på torg och gångytor. Sanden lagras sedan under sommaren så att solljuset bryter ner den lilla mängd föroreningar som den innehåller. Sedan återvinns sanden som fyllnadsmaterial i vägar.

Gator och vägar sopas rena från sand i samband med sandupptagningen på våren. Därefter sker endast städning vid behov. Ser du glas på gata, gång- och cykelväg eller trottoar, ring 0651-100 44 och rapportera.

Driftansvarig Gatu- och Parkenheten

Anders Andersson
0651-182 76
gatapark@ljusdal.se