Flytt av fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) LFF och förordningen (1982:198) FFF om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonen har flyttats till kommunens särskilda uppställningsplats för flyttande fordon.

För att fordon som flyttats med stöd av denna lag ska lämnas ut ska fordonsägaren betala ersättning för kostnaden av flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

  • Ett fordon, inklusive föremål i och på fordonet, tillfaller den kommunala myndigheten om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelsen skett.

ANC 523 2022-03-09

Registreringsnummer

ANC 523

Fabrikat

Polarvagnen Polar 550

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2022-03-09

Datum då fordonet tillfaller kommunen

2022-06-10

Ursprunglig uppställningsplats

Husbilsparkeringen Kyrksjön i Ljusdal

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Ett fordon som stått uppställd under en längre period har flyttats med stöd av lagen (1982:198) 2 § 2 c om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

EOS319 2022-04-13

Registreringsnummer

EOS 319

Fabrikat

SAAB 9-5 Linear

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2022-04-13

Datum då fordonet tillfaller kommunen

2022-07-13

Ursprunglig uppställningsplats

Forsnäsetvägen, 827 94 Ljusdal

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Ett fordon som stått uppställd under en längre period har flyttats med stöd av lagen (1982:129) 2 § 3st LFF

Förvaringsplats för protokollet

FPP929 2022-04-13

Registreringsnummer

FPP 929

Fabrikat

Hobby 535 T

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2022-04-13

Datum då fordonet tillfaller kommunen

2022-07-13

Ursprunglig uppställningsplats

Forsnäsetvägen, 827 94 Ljusdal

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Ett fordon som stått uppställd under en längre period har flyttats med stöd av lagen (1982:129) 2 § 3st LFF

Förvaringsplats för protokollet

YCH 003 2022-04-25

Registreringsnummer

YCH 003

Fabrikat

VOLVO

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2022-04-25

Ursprunglig uppställningsplats

24-parkeringen vid Norra Järnvägsgatan 17 C

Nuvarande uppställningsplats

Rioparkeringen söder om Norra Järnvägsgatan mem Norra Järnvägsgatan 17 C

Information

Felparkerat fordon som hindrar arbete har flyttats med stöd av lagen (1982:198) 2 § 2a FFF om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet