Flytt av fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) LFF och förordningen (1982:198) FFF om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonen har flyttats till kommunens särskilda uppställningsplats för flyttande fordon.

För att fordon som flyttats med stöd av denna lag ska lämnas ut ska fordonsägaren betala ersättning för kostnaden av flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

  • Ett fordon, inklusive föremål i och på fordonet, tillfaller den kommunala myndigheten om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelsen skett.

YFB 804 2023-05-11

Registreringsnummer

YFB 804

Fabrikat

Cooper

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

FTH 45R 2023-05-11

Registreringsnummer

FTH 45R

Fabrikat

Volvo

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

DXJ 801 2023-05-11

Registreringsnummer

DXJ 801

Fabrikat

Dacia

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

MJJ 686 2023-05-11

Registreringsnummer

MJJ 686

Fabrikat

Toyota

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

RDR 771 2023-05-11

Registreringsnummer

RDR 771

Fabrikat

Toyota

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

URK 69H 2023-05-11

Registreringsnummer

URK 69H

Fabrikat

Volvo

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

JCM 29B 2023-05-11

Registreringsnummer

JCM 29B

Fabrikat

Seat

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

NZX 441 2023-05-11

Registreringsnummer

NZX 441

Fabrikat

Skoda

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

HLP 252 2023-05-11

Registreringsnummer

HLP 252

Fabrikat

BMW

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

KWX 118 2023-05-11

Registreringsnummer

KWX 118

Fabrikat

Toyota

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-05-11

Ursprunglig uppställningsplats

Ljusdals resecentrum

Nuvarande uppställningsplats

Bagargränd 4

Information

Enl lagen (1982:198) FFF 2 § 1st 2a om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

TRA 072 2023-03-22

Registreringsnummer

TRA 072

Fabrikat

Mazda

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-03-22

Ursprunglig uppställningsplats

Lilla Järnvägsgatan

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Enl lagen (1982:129) LFF 2 § 2st om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

LNF 769 2023-03-06

Registreringsnummer

LNF 769

Fabrikat

Renault

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-03-06

Ursprunglig uppställningsplats

Lilla Järnvägsgatan

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Enl lagen (1982:129) LFF 2 § 2st om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

WFC 754 2023-03-06

Registreringsnummer

WFC 754

Fabrikat

Mercedes-Benz

Datum för kungörelse - flytt av fordon

2023-03-06

Ursprunglig uppställningsplats

Lilla Järnvägsgatan

Nuvarande uppställningsplats

Gärdeåsvägen 1, 827 34 Ljusdal

Information

Enl lagen (1982:129) LFF 2 § 1st 2c om flyttning av fordon i vissa fall.

Förvaringsplats för protokollet

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se