Snöröjning

Bild på vinter och nypon

Vem snöröjer våra vägar?

Kommunens Gatapark ansvarar för snöröjning av gator och vägar i Ljusdal, Färila, Järvsö, Los, Ramsjö och Tallåsen. Undantag är riksvägarna, som snöröjs av Trafikverkets entreprenörer.

Hur och när sker snöröjningen?

  • Snöplogning påbörjas i normalfallet vid 7-8 cm kallsnö och 4-5 cm blötsnö.
  • Halkbekämpning sker vid behov.
  • Isrivning/hyvling görs vid behov.
  • Bortkörning av snö sker regelbundet.
  • Huvudgator, skolor och gång- och cykelvägar prioriteras först.

Hindra inte snöröjningen!

Parkera eller stanna inte din bil så att den hindrar snöröjningen. Snöröjarna måste ha utrymme så att traktorerna kan backa och svänga. Se till att inte barnen leker i närheten av snöröjningsfordonen och att de inte bygger snögrottor i snöhögarna. Lär barnen att hålla sig ur vägen när plogbilen kommer.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Inom detaljplanelagt område har fastighetsinnehavare skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr händer det att häckar, staket, postlådor eller dylikt skadas vid snöröjning. Ring då Gatu- och Parkenheten. Under helger och icke ordinarie arbetstid når du oss på tfn 0651-100 44. Vi gör då en besiktning och reparation görs efter snösäsongens slut. För att undvika skador kan du markera de ställen där vi ska vara extra aktsamma.

Gång- och cykelvägarna längs riksvägarna driftas och underhålls av Trafikverket. Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan kan du ringa 0771-921 921.

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se

Kartor

(visar tättbebyggda områden)

Ljusdal

Karta över LjusdalFörstora bilden

Järvsö

Järvsö kartaFörstora bilden

Färila

Karta FärilaFörstora bilden