Snöröjning

Bild på vinter och nypon

Vem snöröjer våra vägar?

Kommunens Gatu- och Parkenhet ansvarar för snöröjning av gator och vägar i Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö tätorter. Undantag är riksvägarna, som snöröjs av Trafikverkets entreprenörer.

Hur och när sker snöröjningen?

  • Snöplogning i samband med snöfall.
  • Halkbekämpning sker mellan snöfall.
  • Isrivning/hyvling görs när vägen blivit spårig och ojämn.
  • Bortkörning av snö sker regelbundet i centrum. I övriga områden efter behov, då plats finns för uppläggning av snö.
  • Huvudgator, skolor och skolvägar prioriteras först.
  • Snöröjningen påbörjas klockan 04.00-05.00.

Hindra inte snöröjningen!

Parkera eller stanna inte din bil så att den hindrar snöröjningen. Snöröjarna måste ha utrymme så att traktorerna kan backa och svänga. Se till att inte barnen leker i närheten av snöröjningsfordonen och att de inte bygger snögrottor i snöhögarna. Lär barnen att hålla sig ur vägen när plogbilen kommer.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Inom detaljplanelagt område har fastighetsinnehavare skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr händer det att häckar, staket, postlådor eller dylikt skadas vid snöröjning. Ring då Gatu- och Parkenheten. Under helger och icke ordinarie arbetstid når du oss på tfn 0651-100 44. Vi gör då en besiktning och reparation görs efter snösäsongens slut. För att undvika skador kan du markera de ställen där vi ska vara extra aktsamma.

Driftansvarig Gatu- och Parkenheten

Anders Andersson
0651-182 76
gatapark@ljusdal.se

Kartor

(visar tättbebyggda områden)

Ljusdal

Karta över Ljusdal

Järvsö

Järvsö karta

Färila

Karta Färila