Funktionsnedsättning

Bild på blomma

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions­nedsättning kan få hjälp från Ljusdals kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Det finns många olika slags stöd. Vilken slags hjälp du har rätt till beror på vad du har för behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Behovsprövningen sker utifrån lagstiftning, se länkar här på sidan.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Läs mer på sidan Samordnad individuell plan, SIP, under Relaterade sidor.

Ansöka

Du ansöker om stöd hos kommunens handläggare som gör en utredning och fattar beslut. Se mer under fliken Ansöka om stöd, biståndshandläggning.

Avgifter

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Avgift kan dock utgå i vissa fall när det gäller mat och resor.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, som finns för att skydda din integritet. Länk till lagen finns här på sidan.