Patientnämnden

Om du är missnöjd med något som du har varit med om i kommunens hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren i din kommun eller patientnämnden.

Patientnämnden har avtal med alla kommuner i Gävleborg och tar alltså emot synpunkter på den vård och omsorg som bedrivs i kommunala boenden och hemsjukvård i länet.

När kan du vända dig till patientnämnden?

Du kan vända dig till patientnämnden för att anmäla problem som har drabbat dig som patient eller anhörig i mötet med vården. Tjänstepersonerna i patientnämndens förvaltning kan också informera om rättigheter, ge råd samt hjälpa till att reda ut frågor kring något som du har varit med om i vården.

Medicinska bedömningar görs inte av patientnämnden.
Patientnämnden och dess förvaltning har tystnadsplikt.
All service är kostnadsfri.

Mer information om patientnämnden i Region Gävleborg och kontaktvägar hittar via länken under Relaterade sidor.