Samordnad individuell plan, SIP

Om du har behov av stöd från flera olika verksamheter, till exempel skola, omsorg, socialtjänst och sjukvård, kan insatserna behöva samordnas så de kompletterar varandra på bästa sätt. Då kan du få hjälp att ordna ett möte för att göra en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.

SIP-möte

I de flesta fall är det någon person du redan har kontakt med via kommunen eller Region Gävleborg som föreslår att du ska få en SIP. Du kan även själv tala om att du vill ha en plan.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att mötas. Du är också med och planerar mötet och bestämmer vilka som ska bjudas in.

Vid mötet planerar och bestämmer du och de andra som är med på mötet gemensamma mål, vem som gör vad och skriver ned detta i en samordnad individuell plan. Efter en tid ses ni igen och pratar om hur det har gått och om något behöver ändras i planen.

Om du vill ha hjälp att ordna ett SIP-möte så prata med någon person som du har kontakt med i skolan, omsorgen, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Har du varit delaktig i en SIP?

Vi vill gärna veta vad du tycker om mötet. Lämna ditt anonyma svar här.