BIFF, Barn i Föräldrars Fokus

BIFF är en utbildning med vårdnadshavarstöd för separerade föräldrar som syftar till att hålla barnens behov i fokus, att trygga relationen mellan föräldrar och barn samt öka tilltron till sin egen förmåga och betydelse.

I familjer med separerade föräldrar är det inte ovanligt med bråk och konflikter mellan vårdnadshavare. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera situationen. BIFF är ett utbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska konflikter i livet och få en bättre vardag för dig och ditt barn.

Hur går det till?

BIFF består av gruppträffar en gång i veckan, två timmar varje gång vid tre tillfällen. Gruppen leds av två gruppledare. Innehållet i BIFF bygger på ett manualbaserat material utarbetat av Rädda Barnen, med fokus på hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. Du kommer att få möjlighet att reflektera på det utbildningen tar upp, till exempel om hur barn reagerar vid en separation samt hur konflikter mellan föräldrar påverkar barnen och samtidigt kommer du få reflektionsmaterial med dig hem mellan träffarna.

Vilka kan gå?

BIFF vänder sig till dig som har barn tillsammans med en förälder som du inte delar livet med. Om båda föräldrarna är intresserad av att gå BIFF kommer ni att gå vid två olika tillfällen.

Översikt av träffarna:

  • Barns behov med tonvikten på anknytning och vikten av en trygghet för en gynnsam utveckling.
  • Risk- och skyddsfaktorer - Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
  • Föräldraskap. Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum hos Familjeteamet, Postplan 20 i Ljusdal.

Är du intresserad eller vill ha mer information, kontakta Familjeteamet.

Kontakta oss

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Relaterade sidor