Överförmyndare och god man

Den 24 januari från kl 14.00 har vi stängt på enheten på grund av utbildning, välkommen åter nästkommande vardag.

Till dig som är god man/förvaltare: Nu börjar det bli dags för årsredovisning, se anvisningar för hur du fyller i blanketterna under rubriken Redovisning

Blanketter och information har skickats ut med post i början av januari (blanketter finns även att skriva ut på bollnas.se under Mina sidor, klicka på rubriken Tjänster - Redovisning, Årsräkning/sluträkning).

Vill du lämna handlingar till oss så gör du det i receptionen på Stadshuset.

Årsräkningsutbildning

Är du osäker på hur du ska fylla i årsräkningen? anmäl dig till vår utbildning, se tid och plats nedan:

Torsdag den 30 januari klockan 15.30 – ca 18.00. Plats Stadshuset i Bollnäs, Sessionssalen

Obs! anmälan krävs. Anmäl dig senast två dagar innan utbildningstillfället genom att maila till overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10.00 – 12.00, fre 11.00 – 12.00

Om du som är god man/förvaltare behöver rådgivning i samband med inlämnande av årsredovisningen finns det möjlighet att boka tid hos överförmyndarenheten följande dagar:

Ovanåker: tisdag 4 februari, tisdag 11 februari, tisdag 18 februari, tisdag 25 februari

Bollnäs: onsdag 5 februari, onsdag 12 februari, onsdag 19 februari, onsdag 26 februari

Ljusdal: torsdag 6 februari, torsdag 13 februari, torsdag 20 februari, torsdag 27 februari

För tidsbokning hör du av dig till overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10:00 – 12:00, fre 11:00 – 12:00

Grundutbildning för god man/förvaltare

Överförmyndarenheten kommer att hålla grundutbildning/information för dig som är ny god man/förvaltare eller är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare.

Kommande datum för grundutbildning är:

Torsdag den 27 februari klockan 13.30 - ca 17.00. Plats Stadshuset i Bollnäs, Bollnässalen

Torsdag den 26 mars klockan 13.30 - ca 17.00. Plats Stadshuset i Bollnäs, Orbadenrummet

Obs! anmälan krävs. Anmäl dig senast två dagar innan utbildningstillfället genom att maila till overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10.00 - 12.00, fre 11.00 - 12.00

I varje svensk kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av dessa insatser. Syftet är att rättsliga förluster inte ska uppstå för dem som av olika anledningar inte själva kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av en lag som heter föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommuner samarbetar kring överförmyndarfrågor sedan maj 2011 och ingår alla i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Observera att överförmyndarnämnden eller överförmyndaren fortfarande finns kvar i respektive kommuner. Det är endast handläggningen som flyttats till den gemensamma överförmyndarenheten i Bollnäs.

Kontakt med överförmyndar­enheten (handläggning)

Länken tar dig till kontaktpersoner som gäller för Ljusdal men som finns på Bollnäs kommuns hemsida samt blanketter för ansökan m.m.

Kontakt med överförmyndar­nämnden

Förtydligande:
Namn och kontaktuppgifter för alla ledamöter i överförmyndar­nämnden finns via ovanstående länk.

Kontakta oss

Överförmyndarenheten
Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs
overformyndare@bollnas.se

Telefon
0278-250 04

Fax
0278-252 03

Ordinarie telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag
10.00 - 12.00

Fredag
11.00 - 12.00