Planer

En plan är mer konkret än en strategi. Den kan ha samma roll som en strategi, fast gälla i ett mindre sammanhang. En plan visar på hur vi ska uppnå ett mål både på kortare och något längre sikt.

Man kan använda ett program för att konkret tala om vad man ska göra, medan en plan kan beskriva det på ett mera allmänt hållet sätt eller vara en blandning av dem.

Det är det dokument som är mest heltäckande och kan ha karaktären av att styra inriktningen, samtidigt som det beskriver vad man ska göra för att nå dit.