Färdtjänst

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2023-2024

Riksfärdtjänst (utanför länet) under jul och nyårshelgen
Ansökan ska vara hos färdtjänsthandläggaren senast 13 november.
Den som är beviljad riksfärdtjänstresa ska boka detta senast fredag 8 december hos Serviceresor på X-trafik, telefon 0771-64 64 65.
Kunden får återkomma till Serviceresor närmaste vardag före resan för besked om hämtningstid.

Färdtjänst på julafton, juldagen och annandagen
Resa med specialfordon ska förbeställas senast fredag 8 december.
Kunden får återkomma 21 eller 22 december för besked om hämtningstid.
Efter 8 december får kunder boka i mån av plats.

Resa med personbil kan förbeställas tidigast söndag 10 december.

Färdtjänst i nyårshelgen
Färdtjänsresor i nyårshelgen förbokas tidigast 17 december.

Kontakt
Färdtjänsthandläggare: 0651-76 14 00 eller 0651-180 00

Serviceresor: 0771-64 64 65
Öppettider:
Måndag–fredag 06.00–22.00
Lördag och helgdagsafton 07.00–22.00
Söndag och helgdag 08.00–22.00 (inkl. julafton och nyårsafton)

Färdtjänst

Färdtjänst är resor inom Gävleborgs län för dig som har en långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda kollektivtrafiken.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av kommunen ersätts kollektivtrafik av Närtrafiken.

De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lagen om färdtjänst och i Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst och riksfärdjänst gör du enklast i digitalt via våra e-tjänster. Ansökan kan också göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Blanketten kan du skriva på sidan för ansökan eller få via färdtjänsthandläggaren.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Funktionsnedsättningen kan ibland behöva styrkas med utlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänsthandläggaren.

Bifall

Bifall ges:

  • om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst tre månader
  • om du på grund av ditt funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafiken

Avslag

Avslag ges om man kan använda kollektivtrafiken trots funktionsnedsättningen eller om funktionsnedsättningen anses vara bestående i mindre än tre månader.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-76 14 00
fardtjanst@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter

Skriftlig ansökan skickas till:

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL

Beställa serviceresor

Färdtjänst
0771-64 64 65

Sjukresor
0771-38 39 40

Avbeställning av resa
0771-64 64 65

Sjukreseenheten
0771-65 01 01  

Fasta resor
0270-741 75

Trafikledning
0270-741 76