Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Ljusdals kommun.

De flesta av dokumenten är sparade i PDF-format. För att kunna läsa pdf-filer behöver du något program som kan läsa dem t.ex. Acrobat Reader.