Utvärderingar och jämförelser

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Hur är bemötandet i våra olika verksamheter och är omvårdnaden i hemtjänsten tillräckligt bra?

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten på kommunens service. Därför följer vi upp arbetet i våra olika verksamheter och jämför oss med andra kommuner regelbundet.

Via länkarna kan du hitta undersökningar och jämförelser som vi deltar i för att göra Ljusdal till en ännu bättre kommun att bo, verka och arbeta i. Genom till exempel Öppna jämförelser från Socialstyrelsen kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.