Värdegrund omsorgsförvaltningen

Varje människa är unik

  • Du har rätt att vara den du är
  • Din trygghet, dina behov och önskemål är grunden för vårt arbete

Varje möte är unikt

  • Du blir bemött med respekt och aktivt lyssnande

Varje uppdrag är unikt

  • Alla har olika förutsättningar och vi utför våra uppdrag med hjälp av vår kunskap
  • Vi samverkar i nätverk för att ge dig en allsidig service

Framtagande av värdegrund

Underlag för värdegrundsarbetet är ett material som Socialstyrelsen tagit fram utifrån äldreomsorgens nationella värdegrund. Materialet är användbart inom alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har bearbetat studiematerialet för att passa alla verksamheter. Det har även kompletterats av kommunens jämställdhetsstrateger med frågeställningar och övningar som lyfter fram jämställdhetsperspektiven i värdebegreppen.

Medarbetarna har gått igenom materialets sju dialoger eller ”lektioner” kring värdebegrepp som ”självbestämmande”, ”trygghet”, "respekt för privatliv och integritet” o.s.v. Dialogerna består sedan av enskild reflektion, samtal i grupp och dokumentation av formuleringar som förtydligar begreppets innehåll.

Arbetet med värdgrund gav ett brett underlag för omsorgsnämnden att ta ett beslut om en gemensam värdegrund för all personal inom omsorgsförvaltningen. Beslut togs i maj 2015.