Livsmedel

Hallon i skål

Varje verksamhet ansvarar för att mat och vatten man säljer eller serverar är säkra att äta, dricka och rätt märkta. Livsmedelsinspektörerna gör regelbundna kontroller på restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier, butiker, dricksvattenanläggningar och andra livsmedelsföretag i Ljusdals kommun för att kontrollera att företagarna uppfyller lagstiftningens krav.

Nyheter 2024