Miljöfarlig verksamhet

Vem berörs av miljöbalken

Balkens regler gäller alla, medborgare och företagare, som med sin verksamhet eller andra aktiviteter kan skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön, skada natur eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Reglerna gäller i stort och smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. Miljöbalken gäller allt från enskilda avlopp, inomhusmiljö och värmepumpar till flygplatser, värmekraftverk och massaindustrier.

Miljöbalken trädde i kraft år 1999 och är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning som sammanför regler från femton tidigare miljölagar. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

Anmälan eller tillstånd

I miljöbalken finns regler om att tillstånd måste sökas eller anmälan behöver göras för vissa verksamheter eller åtgärder som man planerar att vidta.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) finns en förteckning över vilka verksamheter som behöver söka tillstånd (så kallade A- och B-verksamheter) eller som ska anmälas (så kallade C-verksam­heter).

Om du är osäker om din verksamhet behöver göra anmälan eller söka tillstånd, kontakta gärna Bygg och Miljö i kommunen.

Samhällsservicenämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken över miljöfarlig verksamhet. Nämnden har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. Det är verksamhetsutövaren som står för kostnaden.

Timavgift

Timavgiften för 2024 är 1237 kronor och gäller för alla typer av verksamheter som har en årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken, oavsett när verksamheten startades. Timavgiften påverkar också den avgift som tas ut i samband med handläggning av ansökningar och anmälningar.

Kontakt

0651-180 00
miljo@ljusdal.se

Relaterade sidor