Avfall och återvinning

Bild på hur man källsorterar

Renhållningens verksamhet bedrivs från och med 2011 som ett dotterbolag inom Ljusdal Energi. Har du frågor om sophämtning, slamtömning eller återvinning ska du vända dig till Ljusdal Energi.

En del ansökningar hanteras av miljöenheten.