Studie- och yrkesvägledning - Gymnasieskola

Syftet med den studie- och yrkesvägledande verksamheten är att underlätta för eleverna att välja studieväg och yrke. Vägledarna finns tillgängliga för enskild vägledning under hela läsåret, med undantag för tidpunkter då andra vägledande aktiviteter är inbokade.

För information hänvisas till Slottegymnasiets hemsida.

Lena Olofsson
Ansvarig för program:

 • Barn och fritid, BF
 • Ekonomi, EK
 • Naturbruk skog, NBS
 • Naturvetenskap, NA
 • Samhällsvetenskap, SA

Anna-Lena Svedberg Levin
Ansvarig för program:

 • Estetiska, ES
 • Hantverk textil design/mode, HV
 • Industritekniska, IN
 • Introduktion, IM
 • Naturbruk djurvård, NBD
 • Restaurang och livsmedel, RL
 • Vård och omsorg, VO

Studie- och yrkesvägledare

Lena Olofsson
0651-184 12
lena.olofsson@ljusdal.se

Anna-Lena Svedberg Levin
0651-184 11
annalena.svedberg.levin@ljusdal.se