Läsårstider

Läsåret 2020/2021

Vårterminen 2021
Måndag 11 januari – torsdag 10 juni (gäller grundskolan)
Måndag 11 januari – fredag 11 juni (gäller gymnasiet)
• Sportlov måndag 8 mars – fredag 12 mars
• Påsklov tisdag 6 april – fredag 9 april
• Lovdag fredag 14 maj

Grundskolan har 2 rörliga studiedagar att fördela ut.
Gymnasieskolan har 3 rörliga studiedagar att fördela ut.

Totalt för läsåret:
Grundskolan 178 skoldagar (höstterminen 83 dagar, vårterminen 96 dagar)
Gymnasieskolan 178 skoldagar (höstterminen 83 dagar, vårterminen 97 dagar)

läsår

Skolavslutning

Datum och tid för skolavslutningar på de respektive skolorna meddelas i slutet av maj varje år.

Relaterade sidor