Läsårstider

Läsåret 2020/2021

Vårterminen 2021
Måndag 11 januari – torsdag 10 juni (gäller grundskolan)
Måndag 11 januari – fredag 11 juni (gäller gymnasiet)
• Sportlov måndag 8 mars – fredag 12 mars
• Påsklov tisdag 6 april – fredag 9 april
• Lovdag fredag 14 maj

Grundskolan har 2 rörliga studiedagar att fördela ut.
Gymnasieskolan har 3 rörliga studiedagar att fördela ut.

Totalt för läsåret:
Grundskolan 178 skoldagar (höstterminen 83 dagar, vårterminen 96 dagar)
Gymnasieskolan 178 skoldagar (höstterminen 83 dagar, vårterminen 97 dagar)

Läsårstider för läsåret 2021-2022


På utbildningsnämndens vägnar beslutas om läsårstider för läsåret 2021-2022

Skolår för eleverna:

Höstterminen 2021 Samtliga skolor:
Tisdag 24 augusti – onsdag 22 december

Lovdagar: Höstlov 1 november – 5 november (fem dagar vecka 44)

Vårterminen 2022 Grundskolan :
Onsdag 12 januari – torsdag 16 juni

Gymnasiet:
Onsdag 12 januari – fredag 17 juni

Lovdagar: Sportlov 7 – 11 mars (fem dagar vecka 10)
Påsklov 19 – 22 april (fyra dagar vecka 16)
Fredag 27 maj

Måndag 6 juni (Nationaldagen)

Totalt för läsåret Grundskolan 180 skoldagar (höstterminen 82, vårterminen 98)

Grundskolan har därutöver två rörliga studiedagar att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar

Gymnasieskolan 181 skoldagar (höstterminen 82, vårterminen 99)

Gymnasiet har därutöver tre rörliga studiedagar att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar

Skolavslutning

Datum och tid för skolavslutningar på de respektive skolorna meddelas i slutet av maj varje år.