Sjukanmälan

Samtliga årskurser:

sjukanmälan av elever gör på mobilnummer 073- 274 73 85.

eller via kommunens e-tänst

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.

När eleven är olovligt frånvarande från skolan går ett SMS ut från skolan till vårdnadshavaren.

Relaterade sidor

Råd om vård dygnet runt – ring 1177 eller via internet