Järvsö skola i Nybo

Järvsö skola i Nybo ligger 5 km söder om Järvsö centralort. På skolan går det cirka 135 elever från förskoleklass t.o.m. åk 3.

I förskoleklassen ger vi eleverna en trygg övergång från förskola till skola och en positiv skolstart som förbereder dem för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser och utomhus-pedagogik. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

I skolan fortsätter arbetet med att ge eleverna en positiv, trygg, lärorik och utvecklande skolupplevelse. Vår personal har pedagogisk utbildning i alla ämnen. Vi har tillgång till både speciallärare och specialpedagog för de elever som är i behov av extra stöd. Ett väl fungerande elevhälsoteam finns kopplat till skolan. Där ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och rektor.

Vår skola

Järvsö skola i Nybo är relativt liten vilket möjliggör:

  • att alla blir sedda, såväl elever som personal
  • snabbare väg till beslut eftersom alla kan samlas i t.ex. stormöten
  • ökat samarbete både mellan olika årskurser och mellan skola och fritidsverksamhet

Väl anpassade lokaler och bra utemiljö

Järvsö skola i Nybos lokaler är ljusa och trevliga med väl anpassade ytor. Utemiljön inbjuder till aktiv lek. Skolgården är stor med närhet till skog och natur och under hösten och våren nyttjar vi skogen i undervisningen. På vintern får alla elever möjlighet att lära sig åka skridskor och skidor, både på längden och utför. Isbana och längdskidspår finns vid skolan och emellanåt besöker vi även Järvsöbacken för utförsåkning.

Trygghet och elevinflytande

Vi ser goda kamratrelationer, trygghet och välmående som en förutsättning för lärande. Vår pedagogiska grundsyn är att alla är olika men lika bra.

Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna till skolan och fritidshemmet. Som en del i det arbetet har vi en aktiv fadderverksamhet där äldre elever tar hand om yngre. På så sätt skapar vi en tryggare skola där varje elev får möjlighet att känna tillhörighet.

Varannan vecka har vi också ett ”stormöte” där eleverna får möjlighet till elevinflytande och medbestämmande. Att öka elevernas medvetenhet och delaktighet är viktigt för oss.

Entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap i skolan handlar om att utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.

Eleverna ska enligt Skolverket få:

  • tillfällen att ta initiativ och ansvar möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt
  • uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta
  • självständigt och tillsammans med andra

Entreprenöriellt lärande är viktigt för oss på Järvsö skola i Nybo och vi utvecklar verksamheten i enlighet med ovanstående punkter för att ta vara på och utveckla våra elevers entreprenöriella förmågor.

Kontakta oss

Telefon
0651-188 27 el 188 30, 0651-18700 (expedition)

Rektor

Linda Mattila

0651-187 02

linda.mattila@ljusdal.se

Biträdande rektor

Jenny Thorsberg

0651-761408

jenny.thorsberg@ljusdal.se

E-post
nyboskola@ljusdal.se

Adress
Nybovägen 8
827 52  Järvsö