Fritidshem

Färila fritidshem har sin verksamhet på Färila skola.

Öppettider 06:00-18:00


Kontakt

Förskoleklassens fritids
070-191 83 44

Åk 1 fritids

070-191 83 43

Åk 2 fritids

072-526 61 69

Åk 3-6 fritids
070-604 71 62