Fritidshem

Lärande
Vi arbetar utifrån kapitel 4 i läroplanen vilket innebär att de aktiviteter vi erbjuder våra fritidsbarn grundar sig på det centrala innehållet; Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer,natur och samhälle samt fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi utnyttjar närområdet med badhus, sporthall, skogen, lekparken mm. Vi har som mål att i år återuppta vårt Fritidsläger och föräldrafika.

Öppettider och måltider
6:00-18:00

Viktig för dig som vårdnadshavare ?
Vi på Färila fritids har två avdelningar. Fsk klass-åk 1 och åk 2- åk 6. Våra öppettider är 06.00-18.00. Vi äter i matsalen. Frukost serveras kl 7.30 och mellis när skolan slutar.

Kontakt

Förskoleklassens fritids
0701918344
Åk 1 fritids
0701918344
Åk 2-6 fritids
0701918343

Handläggare förskola/Fritidshem
0651-761515 kontaktfof@ljusdal.se

Kontakt arbetslagsledare
ann-helene.brolin@edu.
ljusdal.se

Relaterade sidor