Tallåsens skola

Tallåsens skola ligger 1 mil nordväst om Ljusdal och har cirka 130 elever i åk F-6.

I förskoleklassen ger vi eleverna en trygg övergång från förskola till skola och en positiv skolstart som förbereder dem för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser och utomhus-pedagogik. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

Skolan ligger i nära anslutning till en stor idrottshall.

Kontakta oss

Telefon
0651-18819, 0651-761483

Rektor

Stina Flygerfeldt Björk

0651-182 14

stina.bjork@ljusdal.se

Biträdande rektor

Eva Åsåker

0651-184 74

eva.asaker@ljusdal.se

Adress
Kolarvägen 3
827 40  Tallåsen