Järvsö

På Järvsö förskola är barnen fördelade på 5 avdelningar.

Förskolan är belägen ovanför Järvsöskolan i direkt anslutning till skogen, elljusspåret, Badtjärn och Vildriket/Rovdjurcentrat.

Förskolan har en fin och väl anpassad inne-och utemiljö. Vår gård är stor med många möjligheter som inbjuder till mycket lek.

Vi har ett förskoleråd där vi strävar efter att minst en förälder per avdelning, personal och förskolechef finns representerade.

Kontakt
Handläggare förskola

0651-761515
kontaktfof@ljusdal.se

Avdelning: Norrgården
073-2742628

Avdelning: Nygården
073-2742629

Avdelning: Västergården
073-2742630

Avdelning: Östergården
073-2742631

Avdelning: Norra flygeln
076-8346398

Rektor

Ida Bergqvist

0651-187 03

ida.bergqvist@ljusdal.se

Adress
Barnstugevägen 4
827 51  Järvsö