Att söka sponsring till kulturella arrangemang

Huvudmålet med sponsringen är att stärka Ljusdals kommuns profil och varumärke. Namnet "Ljusdals kommun" ska synas i olika sammanhang och på olika platser inom Ljusdals kommun. Namnet/logotypen ska förknippas med något positivt.

Definition av sponsring

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna. Då bidrag är ett tillskjutet ekonomiskt understöd till bland annat föreningar, ska sponsring ses som en del av marknads­föringen. Om kommunala pengar ska satsas på sponsring av elitidrott eller kulturella arrangemang, ska detta ske så att en reell reklameffekt kan uppnås.

Bedömningen av storleken på sponsringen bör baseras på sportgrenens/arrangemangets och utövarnas aktualitet i TV, tidningar och hur publikdragande idrottsutövandet/ arrangemanget är. Det är därför angeläget att sponsorverk­samheten begränsas till ett fåtal verksamheter som har en möjlig marknadsföringseffekt.

Sponsrings­ärenden bereds (rådgivande) av handläggare. Sponsringsärenden beslutas av kommunstyrelsens allmänna utskott (förtroendevalda).

Ansökan ska innefatta

Varje sponsringsavtal ska formaliseras som ett skriftligt avtal. Av avtalet ska framgå:

 • Namn på föreningen som söker sponsring.
 • Motprestation - logotypen ska t.ex. placeras på matchtröjor, i annonsblad m.m.
 • Typ av sponsring: pengar (belopp), utrustning (antal), material (antal), matchboll, priser, pokal, m.m.
 • Avtalets längd
 • Betalningstillfälle
 • Hur betalning ska göras. Bbetalning sker alltid mot faktura.

Gränsdragning

Ljusdals kommun sponsrar endast föreningar. De föreningar som Ljusdals kommun sponsrar ska ha en uttalad plan för jämställd­het och en egen drogpolicy.

Ljusdals kommun sponsrar:

 • Idrottsföreningar i Ljusdals kommun
 • Kulturföreningar
 • Hembygdsföreningar
 • Evenemang inom Ljusdals kommun

Ljusdals kommun sponsrar inte:

 • Lag (ex F98)
 • Politiska föreningar
 • Religiösa föreningar
 • Intresseorganisationer, t. ex. PRO
 • Företag
 • Riksorganisationer, t.ex. Cancerfonden

Sponsrings­policyn

Antagen av kommun­fullmäktige 25 maj 2009