Kulturstipendium

Ljusdals Kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Den totala stipendiesumman uppgår till 25 000 kronor.

Ansökan eller förslag på nomineringar ska vara kommun­styrelsen tillhanda senast 31 mars. Ingen speciell ansökningsblankett finns.

Adressen är:
Kommunstyrelsen
Ljusdals Kommun
827 80 LJUSDAL

Frågor besvaras av:
Marie Abrahamsson
0651-180 13
073-275 11 13
marie.abrahamsson@ljusdal.se

EstradLjusdals ungdomsstipendium

Ändamålet med EstradLjusdals ungdomsstipendium är att lyfta fram och uppmuntra en ung lovande kulturutövare verksam inom musik, dans, teater, konst, litteratur, foto/film eller annan kulturyttring.

Stipendiet utdelas till en person som:

  • är högst 25 år gammal (eller fyller 25 år under det aktuella året).
  • har stora utvecklingsmöjligheter inom en eller flera kulturyttringar enligt ovan.
  • har gjort betydande insatser inom sitt kulturområde och för kulturlivet i Ljusdal under det senaste året.
  • är bosatt i eller har starka band till Ljusdals kommun.

Den totala stipendiesumman uppgår till 5000 kronor eller den summa som kommittén beslutar om.

Ansökan från eller förslag på nomineringar ska vara EstradLjusdal tillhanda senast 31 augusti. Ingen speciell ansökningsblankett finns.

Adressen är:

estrad@ljusdal.se

eller

EstradLjusdal
Verkstadsskolevägen 34
827 34 Ljusdal

Kontakta oss

Marie Abrahamsson
0651-180 13
073-275 11 13
marie.abrahamsson@ljusdal.se