Skolkultur i Ljusdals kommun

Att som barn fritt få delta i kultur är en rättighet som står skriven i barnkonventionen. Skolkulturen i Ljusdals kommun garanterar att alla barn mellan 4-15 år minst en gång per år får uppleva en professionell kulturupplevelse på skoltid. Genom skolkulturen nås alla barn av kulturupplevelser, även de som inte har tillgång till dem på sin fritid. 

Skolkultursamordnare

Claes Johansson (vik.)

0651-76 14 75
076 - 813 30 72

claes.johansson@ljusdal.se