Praktisk information och avgifter

Terminsavgift

Till och med det år du fyller 20:
500 kr/termin

Från och med det år du fyller 21:
900 kr/termin

Från och med tredje syskonet:
0 kr/termin

Avgiften är en administrationsavgift och gäller från påbörjad termin. Ensembleundervisning är avgiftsfri för de elever som har enskild undervisning på kulturskolan.

Workshops och lovverksamhet

Priser på enskilda workshops och lovverksamheter varierar. Ofta är aktiviteterna kostnadsfria. Vad som gäller framgår där det finns information om aktiviteten.

Instrumenthyra

I mån av tillgång kan stråk- och blåsinstrument hyras av kulturskolan till en avgift av 400 kr/termin. Övriga instrument – prata med din musiklärare. Köp av blockflöjt bör ske i samråd med din lärare. Spel- och sångböcker köps av eleven själv.


Information om kösystemet

Du ställs i kö från det datum vi tar emot din anmälan och antagning sker i datumordning. Du står kvar i kön tills att du fått en plats på kulturskolan. Detta innebär att du inte behöver söka på nytt inför varje läsår. Du får stå i kö till ett instrument eller till sångundervisning, även om du vid ansökningstillfället inte har rätt ålder. Du kan stå i kö till fler än ett uttryck/instrument.
Undantag från antagningsrutinen sker endast i de fall vi får avhopp under pågående termin.
Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan man inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.
* Nyanmälan av vuxenelever sker endast i mån av plats.


Undervisning på skoltid

Om du sjunger eller spelar ett instrument och musikundervisningen sker på skoltid måste du som vårdnadshavare söka ledigt för den tiden eleven är borta från ordinarie skolundervisning.

Detta gör du i Självservice-portalen på ljusdal.se, tjänsten heter "Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskolan". Klicka på länken för att komma till tjänsten.
Går ditt barn på friskola kontaktas mentor eller rektor för blankett.


Sluta på Kulturskolan

Vid uppsägning av plats, byte av räkningsmottagare eller andra frågor,
kontakta oss på 0651-182 01 eller kulturskolan@ljusdal.se.
Meddela oss så snart som möjligt om ni vill säga upp platsen, så kan någon annan få chansen att börja.

Den administrativa avgiften på 500 kr per termin betalas av alla som inte har sagt upp sin plats efter påbörjad termin.


Frånvaro

Vid frånvaro ska alltid din lärare alternativt kulturskolans expedition kontaktas. Frånvaro som beror på dig (t.ex. sjukdom) ersätts inte av kulturskolan.

Har du frågor?

Hittar du inte svaren på vår sida tveka inte att höra av dig till oss på 0651-182 01 eller kulturskolan@ljusdal.se