Skulpturutställning i det fria

Skulpturer i Bohusgranit av Claes Hake.

Under kulturåret 1998 genomfördes projektet "Skulpturutställning i det fria" där Lena Andersson, en av deltagarna, fungerade som projektledare. Bakgrunden till "Skulpturutställning i det fria" var det lyckade konstprojektet "Ge uttryck åt Ljusdal" mellan 1993 och 1995 som hade skapat ett intresse hos aktörerna att fortsätta utveckla miljön i Ljusdals centrum. Konstnär Sture Collin bjöd in nio välkända konstnärer till att medverka i skulpturutställningen som pågick under fyra sommarmånader. Tre av de medverkande konstverken fick en permanent placering i Ljusdals centrum.

Skulpturer av bohusgranit av Claes Hake. Permanentad placering vid Kyrksjön i Ljusdal.
S:t Göran och draken av Kent Larsson.
Opiumgömma av Lena Andersson.
Rör, Hål av Jim Axén.
Donator/Votivfigur av Diana Andersson.
Makten av Kent Larsson.
Kam, Sax & Lur av Leo Pettersson. På grund av förstörelse har konstverkent tagits till förvaring.
Döende nyfödd av Tomas Steijer.
Huvuden av Heinrich Müllner.