Gärdeåsens sju underverk

Foto: Statens Konstråd.

Gärdeåsens sju underverk är en del av regeringssatsningen Konst händer som pågick åren 2016 – 2018. Bostadsområdet Gärdeåsen var en av de 15 platser valdes ut för Statens konstråds samarbete med civilsamhället och lokala aktörer.

Gärdeåsens sju underverk är sju stycken målningar på bostadshusens fasader. Konstverken har tagits fram i samarbete mellan konstnären Kalle Landgren, Ljusdals internationella kvinnoförening och Statens kulturråd med stöd av Ljusdalshem AB, Trygghetsboendet Gärdeåsen och Ljusdals kommun.

Varje konstverk har sin grund i berättelser från medlemmar i Ljusdals internationella kvinnoförening. Samtliga konstverk är gjorda av konstnären Kalle Landgren:

Mirakler runt omkring.
Vård av hjärtat.
The Big Bloom Bang.
Varmt och tryggt.
Hjärthuset.
Präst och imam som dansar.
Fredsduvan.