Ge uttryck åt Ljusdal

Eldgalt av Leif Andersson

1993 till 1995 genomförde Ljusdals kommun ett unikt konstprojekt med syftet att försköna Ljusdals centrum. Sju konstnärer och en arkitekt valdes ut och Gunnar von Gregerfelt utsågs till projektledare. Under en tvåveckorsperiod fördjupade sig gruppen i Ljusdals traditioner, historia och framtid. Konstprojekt gav total konstnärlig frihet och möjlighet att få se, skapa och föreslå konst utan styrande begränsningar. Konstnärerna arbetade därefter fram olika förslag för utomhuskonst i Ljusdal som visades för allmänheten som fick rösta på sina favoritförslag.

Sju av förslagen har realiserats och det sjunde invigdes i september 1995:
Eldgalt av Leif Andersson. 1993.
Arenan av Sture Collin. 1995. Arenan är två separata delar, Rinken och Portalen. Rinken är en bassäng med diameter fyra meter. Portalen ska symbolisera en cirkusportal.
Klara Mors av Kjerstin Stjernlöf. 1994.
Hildur och Helmer av Katarina Jönsson. 1994.
Spiralformer av Sture Collin.
Skenutflykt av Carl-Erik Billeström. 1994.
Planket av Caspar Lindberg. Konstverket är numera borttaget på grund av förruttnelse.